Ekzemplarët testohen në fabrikën tonë, kurse miratohen nga Enti Republikan i Mbrojtjes Shëndetësore.