Kontaktonani

Nëse keni çfarëdolloj pyetjesh mbusheni këtë formë. Ju faleminderit..

Fushat me * duhet të plotësohen.

Ju lutemi vendosni shkronjat e dhëna në figurë.

Тelefon:

+389 (0)23095 573

+389 (0)23095 574

+389 (0)23095 575

+389 (0)23095 125

Faks:

+389 (0)23095 576


E-mail:

bas-tutifruti@bastutifruti.comPozicion:

Skupi 20 bb, Skopje